Puck en Muck vragen zich af of Sinterklaas nog in Voorhout komt! Hoe kunnen ze daar toch achter komen? Puck heeft een idee…. (wordt vervolgd)