Voorstellingen

Elk jaar willen wij voor onze donateurs en andere toneelliefhebbers minimaal twee avondvullende toneelstukken presenteren. Dit zijn over het algemeen spannende, vrolijke, snelle stukken. Ook de serieuze toneelstukken zijn ons niet vreemd. Wij spelen graag gevarieerd. Van eenakters tot musicals. En daartussen zit uiteraard dan ook de levende poppenkast (waar overigens zelf de teksten voor worden geschreven!), kindervoorstellingen, straattoneel, wagenspel, etc. De uitvoeringen zijn in het voorjaar altijd in april en in het najaar in november.

Familievoorstellingen

Een maal per jaar in oktober houden we een familievoorstelling voor de jeugd van ca. 5 tot 11 jaar, waarvoor altijd veel belangstelling bestaat. Wij promoten deze voorstellingen tijdens de jaarlijkse najaarsfeesten (medio september – lampionoptocht of braderie) in ons dorp.

Jeugdtoneelvoorstellingen

In september 2010 heeft Cultuur Verheft een start gemaakt met het oprichten van een eigen jeugdtoneelgroep bestaande uit jongeren van 11 tot en met 17 jaar. Het is de bedoeling dat deze groep jongeren in het voorjaar een leuk, uitdagend stuk op de planken gaat brengen en in het najaar verschillende kleine producties. Dit kan bijvoorbeeld een kort stuk zijn tijdens de Sinterklaasperiode, de kerst of zomaar een toneelspel voor de ouders van de jongeren. Voor verdere informatie zie Jeugdtoneel.

Poppenkast

Wij kunnen voor u een Levende Poppenkast verzorgen. Levende poppenkast wil zeggen dat de poppen in en buiten de kast tot leven komen. Wij ontvangen een paar keer per jaar verzoeken voor een levende poppenkastvoorstelling van bibliotheken en basisscholen uit de omgeving. De poppenkastgroep schrijft zelf de verhalen voor deze voorstelling en zoekt bijbehorende muziek en liedjes uit. Het is een levendig geheel wat door de kinderen erg wordt gewaardeerd.