Bestuursleden

Anja Jansze

Anja Jansze

Voorzitter

anja@janszemail.nl

Esther Kortekaas

Esther Kortekaas

Secretaris

cultuurverheft@gmail.com

Kitty Does

Kitty Does

Penningmeester, Donateurs

jp.does@ziggo.nl

Wendy van der Meij

Wendy van der Meij

wendyvandermeij@gmail.com

Casper Dangerman

Casper Dangerman

casperdangerman@gmail.com

“Niet doen alsof, maar zijn alsof…”

Wouter van Schie, 2007