Commissies Cultuur Verheft

Decor

Decor

Richard Brown, Tobi Hoogink (foto), Hans v Kampen, Aad vd Meer, Han v Niekerk, Koos vd Slot, Alex Warmerdam

De decorcommissie zorgt ervoor dat het decor van elk toneelstuk in overleg met de regisseur gemaakt wordt. Meestal een paar zaterdagen vóór de Generale repetitie wordt door deze commissie hard gewerkt aan het decor.

Contact Tobi Hoogink:
E tomoca@ziggo.nl

Grime

Grime

Monica Hoogink, Atie Paardekooper, Lenie vd Slot, Wies v Werkhoven

De grimecommissie houdt alle grimespullen op orde en zorgt dat de spelers goed geschminkt worden. Ook zorgen zij in november/ december dat Sint en pieten altijd goed verzorgd de deur uit gaan.

Contact Lenie vd Slot:
E kole46@hotmail.com

Jeugdtoneel

Jeugdtoneel

Anja Jansze, Karin vd Berg, Kitty Does

Jeugdtoneelcommissie zal door middel van diverse toneeloefeningen jongeren bekend laten raken aan alle facetten van toneelspelen.

Contact Anja Jansze:
E anja@janszemail.nl

Leescommissie

Leescommissie

(van L naar R) LS, Daniëlle Gouverneur, Tobi Hoogink, Henriëtte Maasdijk, Caroline Dangerman, Tiny van Polanen, Eric Kraaijevanger (niet op foto)

De leescommissie leest diverse toneelstukken gedurende het hele jaar voor de drie voorstellingen (familie, voor- en najaarsvoorstelling). Middels een puntensysteem orden de best beoordeelde stukken voorgelegd aan de regisseur, die er vervolgens een keuze uit maakt.

Contact Tiny van Polanen:
E aad-tiny@zonnet.nl

Poppenkast

Poppenkast

Wendy van der Meij-van Kampen
Sintcentrale

Sintcentrale

Jan Piet en Kitty Does

De sintcentrale helpt mede de intocht te organiseren en zorgt dat Sint en Pieten op tijd gereed zijn voor huis-, school- en bedrijfsbezoeken. Voor informatie en boekingen kunt u contact opnemen met Jan Piet/Kitty Does.

Contact Jan Piet/Kitty Does:
E jp.does@ziggo.nl

“De decors van het stuk waren prachtig, maar de acteurs gingen er voor staan”

A. Woolcrott